НОВИЯТ БРОЙ

РЕКЛАМА

Уважаеми колеги и партньори,

Предлаганите от Вашата фирма продукти на българския пазар могат да намерят едно добро място за представяне в нашето специализирано списание. Предоставяме на Вашето внимание условията за участие чрез единични реклами, рекламни блокове и платени статии за избрани от Вас медикаменти.

Четвърта корица 1000.00 лева
Втора корица 800.00 лева
Трета корица 700.00 лева
Цяла страница в книжното тяло 500.00 лева
Половин страница в книжното тяло 300.00 лева
Платена статия - 1стр. 250.00 лева
Фиксирана дясна страница + 10 %

Цените са без ДДС.

Безплатно поставяне на фирменото Ви лого на сайта на списанието при две публикации годишно.

Дизайн: Uni-MM