НОВИЯТ БРОЙ

РЕКЛАМА

Уважаеми колеги и партньори,

Предлаганите от Вашата фирма продукти на българския пазар могат да намерят едно добро място за представяне в нашето специализирано списание. Предоставяме на Вашето внимание условията за участие чрез единични реклами, рекламни блокове и платени статии за избрани от Вас медикаменти.

Рекламна тарифа

Четвърта корица                                    1200.00 лева
Втора корица                                            800.00 лева
Цяла страница в книжното тяло            600.00 лева
Половин страница в книжното тяло      300.00 лева
Платена статия - 1стр.                            250.00 лева

Фиксирана дясна страница                                        +10%
Цените са без ДДС.

Безплатно поставяне на фирменото Ви лого на сайта на списанието при две публикации годишно.

Дизайн: 2008 Clp.Name