НОВИЯТ БРОЙ

СЪДЪРЖАНИЕ

CПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
Синдром на тарзалния тунел – диагностика и лечение
Д-р Атанас Андреев

Възможности на артроскопския метод за лечение на лакътна контрактура при спортисти
Доц. д-р Николай Димитров Д-р Цветан Ценков

Модифицирана хибридна техника за възстановяване на дистални авулзии на ахилесовото сухожилие
Д-р Стоян Иванов Д-р Димитър Тризлов

Гръбначни заболявания и травми, свързани с академичното гребане
Доц. д-р Марин Генчев, дмн


KИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Компетенции по спортна физиотерапия
Проф. Румяна Ташева, доктор

Възможности за приложение на проприоцептивна тренировка при пациенти с инверзионно навяхване на глезенната става
Доц. Любомира Саздова, доктор


СOVID-19
Colchicine optimal doses for COVID-19 treatment are not life-threatening
Prof. Vanyo Mitev, MD, PhD


НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
Д-р Михаил Илиев – доктор хонорис кауза
„Наука и футбол“ – анализи на един световен научен конгрес
Проф. Вихрен Бачев, дн

Осми медицински симпозиум на УЕФА
Д-р Здравко З. Тарълов

Дизайн: Uni-MM