НОВИЯТ БРОЙ

СЪДЪРЖАНИЕ

Kинезитерапия и рехабилитация
Физическата подготовка в помощ на кинезитерапията и спортната медицина
Проф. Кирил Аладжов, дпн

Възстановяване на динамичната ставна стабилност в тазобедрената област чрез ритмична стабилизация в затворена кинетична верига
Доц. Ростислав Костов, дм

Алтернативен подход на кинезитерапия при пациенти с хронична болка в кръста
Христо Панов

Кинезитерапевтични методи за повлияване на болковия синдром при спортисти с ARS-Complex
Бойко Петров, доктор

Енергийни меридиани. връзката между емоциите и органите в традиционната китайска медицина
Ивана Костова

Спортен травматизъм
Проприорецепция след лигаментарни увреди на колянна става – клиничен случай
Борислав Чонгов, доктор, Доц. д-р Антони Георгиев

Спортна психология
Самоконтрол на емоциите при елитни спортисти
Гл. ас. Иван Иванов, доктор

Хронични състояния при спортисти
Астма и бронхоконстрикция при физическо усилие в професионалния спорт – диагностика и поведение
Д-р Аглика Бяндова

Футболният доктор
Необходимо медицинско оборудване и преструктуриране в оказването на медицинска помощ на терена
Д-р Теодор Цанков

Научни съобщения

Дизайн: Uni-MM