НОВИЯТ БРОЙ

СЪДЪРЖАНИЕ

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
Лечение на напреднала артроза на глезена
Проф. д-р. Пламен Кинов, Д-р Георги П. Георгиев
Реконструкция на хронични руптури на ахилесовото сухожилие със семитендинозус
Д-р Михаил Вулджев
Дистална руптура на m. triceps brachii при атлети – клиничен случай
Д-р Максим Загоров
Особености на артроскопската хирургия на коляното при деца
Д-р Иван Василев, дм
Роля на апоптозата и некроптозата в патогенезата на осте- оартрита и посттравматичния остеоартрит
Aкад. д-р Ваньо Митев, дбн, Доц. Ива Митева


ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
Приложение на медицинска топка при възстановяване след травма и оперативна намеса
Проф. Кирил Аладжов, дпн
Функционална оценка на пациенти с хронична глезенна нестабилност при приложение на проприоцептивна равновесна тренировка
Гл. ас. Таня Груева-Панчева, доктор
Сколиоза и спортни активности
Борислав Чонгов, Д-р Мирослав Тодоров

СПОРТНА КАРДИОЛОГИЯ
ИБС и спорт – възможен ли е балансът между ползата и риска?
Проф. д-р Иван Груев, дм


ТРАВМАТИЧНА НЕВРОЛОГИЯ
Commotio cerebri – често подценяван проблем в съвременния футбол
Д-р Здравко Тарълов, дм, Д-р Петър Димов, дм


ФИЗИОТЕРАПИЯ И КИНЕЗИТЕРАПИЯ
Рехабилитационен подход при пациенти с луксации на лакътната става
Доц. Ростислав Костов


ДОПИНГ
Парадигматa - биологичен паспорт на спортиста
Таня Шейтанова

Дизайн: 2008 Clp.Name