НОВИЯТ БРОЙ

СЪДЪРЖАНИЕ

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
Реконструкция на предна кръстна връзка с автотрансплантат от сухожилието на м. квадрицепс феморис
Д-р Николай Филипов, Д-р Иван Василев
Ревизионна хирургия на предната кръстна връзка
Д-р Владимир Стефанов
Артроскопско лечение на калцифициращ тендинит на рамото
Д-р Светослав Добрилов, д-р Максим Загоров
Неинсерционата ахилесова тендопатия - съвременни хирургични техники, основани на философията на фактите
Д-р Мартин Бърнев
Коронарен разрез и достъп за скелетни репозиции и реконструкции в горния и средния лицев етаж
Доц. д-р Антон Джоров, дм
Неинвазивно атравматично лечение на гръбначни заболявания
д-р Марк Бери


KИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Хипербарната оксигенация в спортната медицина и практика
Д-р Никола Шопов, дм
Функционална диагностика и физиотерапия при тендинит на m. popliteus
доц. Румяна Ташева, доктор
Дисторзии на глезенната става - обезболяване и рехабилитация
Д-р Теодор Иванов, Галин Рангелов


СПОРТНА КАРДИОЛОГИЯ
Скринингови програми за превенция на внезапна сърдечна смърт при млади спортисти
Доц. д-р Иван Груев, дм
Първа помощ на терена във футбола
Д-р Здравко Тарълов, дм, Доц. д-р Иван Груев, дм


ХРАНЕНЕ ПРИ СПОРТИСТИ
Степени на заменяемост на специалните храни и суплементи с масово достъпни продукти
Д-р Димитър Пашкулев

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Дизайн: 2008 Clp.Name