НОВИЯТ БРОЙ

СЪДЪРЖАНИЕ

COVID-19 И СПОРТЪТ
Амбулаторно лечение на COVID-19
Акад. д-р Ваньо Митев, дбн

COVID-19 - особености при протичането и предпоставки за връщане към професионалния спорт след боледуване
Доц. д-р Георги Попов, Д-р Елена Драгушева

Научно селектирани натурални терапии за противовирусния имунитет
Д-р Димитър Пашкулев


СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
Циклоп синдром след реконструкция на ПКВ
Д-р Филип Койнарски
Реконструкция на предна кръстна връзка с четворен ST- графт, пълноразмерен тибиален тунел и екстракортикална фиксация – особенности на хирургичната техника
Д-р Светослав Добрилов, Д-р Максим Загоров


СПОРТНА КАРДИОЛОГИЯ
Нови Европейски препоръки за спортна кардиология и физическа активност при пациенти със сърдечносъдови заболявания
Проф. Иван Груев, дм


ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Характеристики, изследване и лечение на миофасциални тригерни точки
Доц. Ростислав Костов, дм
Иглотерапия и възстановяване на преходна аносмия след covid-19. Представяне на клиничен случай
Ивана Атанасова


СИСТЕМАТА ВАР ВЪВ ФУТБОЛА
Системата ВАР (Video Assistant Referee) и връзката й с два медицински аспекта във футбола
Проф. Вихрен Бачев, дн


ДОПИНГ
Европейски проект за антидопинг в аматьорския футбол
Д-р Здравко Тарълов
Новости в Забранителния списък 2021 и Международният стандарт за Разрешение з а терапевтична употреба на Световната антидопингова агенция
Елка Гълева, доктор

Дизайн: 2008 Clp.Name