НОВИЯТ БРОЙ

СЪДЪРЖАНИЕ

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
Лечение със стволови клетки при увреди на опорно-двигателния апарат
Проф. д-р Пламен Кинов, дмн
Лечение на хрущялни лезии на малки стави с остеохондрална автоложна трансплантация
Д-р Филип Койнарски
Коблационна тенопластика при тендинит на пателата - “jumper’s knee”
Д-р Калин Михов, д-р Светослав Добрилов
Задномедиален артроскопски достъп до коляното – оперативна техника и приложение
Д-р Владимир Стефанов
Шев на менискални лезии при спортисти. Съвременни тенденции
Д-р Калин Михов

ТРАВМАТИЧНА НЕВРОЛОГИЯ
Мозъчно сътресение (Commotio cerebri)
Д-р Йордан Ценовски


ФИЗИОТЕРАПИЯ
Комбинирано лечение при лезия на медиален колатерален лигамент с богата на тромбоцити плазма и лазер с висок интензитет
Д-р Силвия Паскалева, ди, Д-р Николай Филипов
Физиотерапия при ApiFix® мини-инвазивна хирургия на адолесцентна идиопатична сколиоза – начален опит в България
Борислав Чонгов, доц. д-р Васил Яблански, д-р Асен Джеров


КИНЕЗИТЕРАПИЯ
Усложнения след погрешен подход в кинезитерапията, след травми в областта на лакътната става
К.т. Деяна Христова, К.т. Ана Николова


СПОРТНА АНТРОПОМЕТРИЯ
Сравнителен анализ на някои антропометрични параметри при професионални футболисти
Доц. д-р Иван Груев, дм, Доц. д-р Огнян Макавеев, доктор


ВИСОКОПЛАНИНСКИ СПОРТ
Слънчево изгаряне при спортисти на 1865 метра
Д-р Валентин Вълчев, дм, Гл. ас. Ива Митева, дм

Дизайн: 2008 Clp.Name