НОВИЯТ БРОЙ

СЪДЪРЖАНИЕ

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
Хирургично лечение на увредите на мускулното тяло
Д-р Христо Мазнейков
Субпекторална тенодеза на дългата глава на m. biceps brachii с костен анкър
Д-р Максим Загоров, Д-р Светослав Добрилов
Антеролатерален лигамент на коляното – какво се случи след “откритието” му
Д-р Владимир Стефанов
Назо-орбито-етмоидални фрактури
Доц. д-р Антон Джоров, дм


KИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Физиотерапевтичен подход за възстановяване на раменната стабилност при пациенти след гленоидална капсулорафия
Ростислав Костов, дм Бисерка Илиева
Въздействие върху болковата симптоматика на комплексна кинезитерапевтична методика за възстановяване на лакътната става след стабилни фрактури
Стефания Беломъжева-Димитрова, доктор
Иновативни неврвно-мускулни техники за biceps femoris
доц. Румяна Ташева, доктор
Упражнения от затворена кинетична верига и мястото им в рехабилитацията след изолирана реконструкция на предна кръстна връзка
Таня Груева-Панчева, доктор
Вътреставни фрактури на дистален хумерус. Проблематика ПНУ с еластично съпротивление, пилатес машини и кинезиотейпинг. Ефективни ли са в комбинация?
Ана Николова


СПОРТНА КАРДИОЛОГИЯ
ЕКГ промени при спортистиАритмогенна дяснокамерна кардиомиопатия - водеща причина за внезапна сърдечна смърт при млади спортисти в Европа
Доц. д-р Иван Груев, дм


ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
Двигателна активност при болни с диабет тип 2
Доц. д-р Румяна Бахчеванджиева, дм
Асистирано функционално вработване на участие в игра
Д-р Николай Ганчев

Дизайн: 2008 Clp.Name