НОВИЯТ БРОЙ

СЪДЪРЖАНИЕ

COVID-19 И СПОРТЪТ
Организация на допинг контрол на футболни срещи по време на пандемия от Covid-19
Проф. д-р Георги Попов, Д-р Валентин Великов

Психологически аспекти на подготовката при елитни спортисти по време на пандемия. Насоки и перспективи
Гл. ас. Иван Иванов


СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
Лечение на фрактурите на клавикулата
Проф. д-р Пламен Кинов, Д-р Илиян Ничев
Инсерционна патология на ахилесовото сухожилие
Д-р Филип Койнарски, Д-р Михаил Вулджев
Мускулно съкращение и транспорт на глюкоза
Акад. Ваньо Митев, дбн, Доц. Ива Митева


КИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Ефектът от трипозиционното изпълнение на теста за скъся- ване на ишиокруралната мускулатура при деца, спортуващи футбол
Проф. Румяна Ташева, доктор
Физиологични механизми за подсигуряване на динамичната ставна стабилност
Доц. Ростислав Костов, дм
Проприоцептивна концепция след тотална руптура на ахилесовото сухожилие
Борислав Чонгов, доктор
Изследване ефекта от прилагане на системата „CAMPER” при кинезитерапия след дисторзио на глезенната става
Гл.ас. Александър Андреев, доктор, К.т. Красимир Косев


СПОРТНА КАРДИОЛОГИЯ
Кардиопулмонална реанимация при кардиак арест на терена
Д-р Теодор Цанков
Европейски практики за намаляване на здравните и социалните последици от внезапен сърдечен арест (ВСА)
Андриан Георгиев


НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
Курс обучение „Спешни ситуации на терен“
Д-р Здравко Тарълов, дм

Дизайн: 2008 Clp.Name