НОВИЯТ БРОЙ

СЪДЪРЖАНИЕ

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
Дистални руптури на квадрицепс феморис
Д-р Калин Михов
Коремна травма при спортисти
Д-р Йордан Ценовски
Хронична лакътна нестабилност
Д-р Валентин Матев


СПОРТНА ТРЕНИРОВКА
Застаряващият атлет. Какво не знаем?
Проф. д-р Пламен Кинов, дмн
Проприоцептивна тренировка в минимално-протектовната фаза на възстановяване след реконструкция на предна кръстна връзка – преход към спортна насоченост
Гл. ас. Таня Груева-Панчева, доктор


ИНТЕРВЮ
Хомеопатията в спортната медицина

СПОРТНА КАРДИОЛОГИЯ
Клиничен случай на млад спортист с некомпактна дяснокамерна кардиомиопатия
Доц. д-р Иван Груев, дм
Приложение на стрестеста при спортисти
Д-р Здравко Тарълов, дм


ФИЗИОТЕРАПИЯ
Физиотерапия при пациенти с увреди на латералния колатерален лигамент и постеро-латералните структури на коляното
Доц. Ростислав Костов, доктор


ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
Формирана инсуфициентност на самоуправление на позата Forward posture head
Д-р Николай Ганчев


НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Дизайн: 2008 Clp.Name